Defensa-promoció-ajuda-gestió i assessorament a les mutualitats Defensa-promoció-ajuda-gestió i assessorament a les mutualitats
diploma d'honor

L'objectiu fonamental de la Federació és contribuir al progrés de les mutualitats catalanes mitjançant la projecció i consolidació del mutualisme social com a oferta asseguradora competitiva i eficaç. i com a model organitzatiu complementari de l'economia productiva i dels sistemes públics de protecció social.

  • Promoció i defensa del mutualisme i de la previsió social voluntària davant la societat i l'Administració.
  • Foment de les relacions i la cooperació entre mutualitats.
  • Col·laboració amb entitats públiques i privades.
  • Ajut tècnic i administratiu encaminat a la bona marxa i viabilitat de les entitats federades.
  • Manteniment i conservació dels drets dels mutualistes, d'acord amb la normativa d'aplicació.
  • Tractament de dades estadístiques i comptables.
  • Realització d'estudis, publicacions, promoció i difusió de la previsió social voluntària.
  • Establiment de sistemes de conciliació i arbitratge.
  • Establiment de convenis o contractes amb entitats públiques o privades, en benefici de les mutualitats federades i els seus associats.

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies