Defensa-promoció-ajuda-gestió i assessorament a les mutualitats Més de 100 anys al servei del mutualisme de previsió social

La Federació de Mutualitats de Catalunya fou constituïda el 15 d'abril de 1896 amb la denominació d'Unión y Defensa de Montepíos de la Provincia de Barcelona y sus Afueras. La Federació s'ha mantingut fidel al seu esperit fundacional: la representació i la promoció de la previsió social.

cronograma 1839 1853 1887 1896 1900 1913 1918 1919 1931 1934 1935 1936 1941 1942 1979 1984 1989 1991 1995 2003 2004 2006

Clicka els anys per descobrir-ne els fets:

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies