Estatuts

Els Estatuts són la norma bàsica que regula el funcionament de la Federació, estan adaptats a la Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, de 13 de juny sobre mutualitats de previsió social, fruït de l’assumpció per la Generalitat de Catalunya de la competència plena sobre el mutualisme de Previsió Social.

Podeu descarregar-vos els estatuts en un arxiu PDF aquí:

.pdf Descarregar Estatuts

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies