Serveis

La capacitat d'adaptació a un entorn molt canviant i exigent passa necessàriament per l'especialització i la qualitat dels serveis que es presten.

Per tal d'ajudar a les mutualitats a assolir aquests objectius, la Federació de Mutualitats de Catalunya posa a la seva disposició un conjunt de serveis que donin resposta a les necessitats del sector.

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies