Enllaços d'interès


Associació Europea d'Institucions Paritàries
http://www.aeip.net

Association Internationale de la Mutualité (AIM)
http://www.aim-mutual.org/

Association Internationale des Sociétés d'Assurance Mutuelle (AISAM)
http://www.aisam.org

Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)
http://www.amice.eu.org

Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
http://www.boe.es

Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)
http://www.ceiops.org

Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES)
http://www.cepes.es

Departament de Salut
http://www.gencat.cat/salut

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/economia

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
http://www.gencat.net/diari

Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia
http://www.dgsfp.mineco.es

Federació Europea per a la Provisió de Pensions de Jubilació (EFRP)
http://www.efrp.org

Federación de Entidades de Previsión Social Voluntarias de Euskadi
http://www.epsv.org

Ministeri de Treball i Afers Socials
http://www.mtas.es

UNESPA
http://www.unespa.es

Unió Europea
http://www.europa.eu.int

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies